ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง งดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการตัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 25 มกราคม 2564 16:55:07

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ประกาศ เรื่อง งดการรายงานตัวของผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบโควตาเรียนดีและความสามารถพิเศษ ซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 30 มกราคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอให้นักเรียน นักศึกษาทำการดาวน์โหลดใบมอบตัวพร้อมกับจัดเตรียมหลักฐาน/เอกสารประกอบการมอบตัว มายื่นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564