ประกาศวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เรื่อง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ ต่อไปอีกจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 07 กรกฏาคม 2564 17:51:56

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ขยายเวลาการปิดสถานศึกษากรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ต่อไปอีกจนถึงวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564