อาชีวะจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ

ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ 30 กรกฏาคม 2564 15:59:21

29 ก.ค. 64 ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง นำคณะครู นักเรียน นักศึกษา อาชีวะจิตอาสา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในกิจกรรมพัฒนาระบบนิเวศน์ และปรับภูมิทัศน์ ตำรวจพันธุ์ดี ตำรวจภูธรจังหวัดลำปาง ณ สถานีตำรวจภูธรเกาะคา อำเภอเกาะคา โอกาสนี้ วิทยาลัยฯ ได้ร่วมสนับสนุนอาหาร และเครื่องดื่มให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย