Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบโควตารับตรง ปีการศึกษา 2562 ระดับ ปวช และ ปวส       Big Data ศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เชิญชมนิทรรศการศิลปอาชีวศึกษา’62        ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรง และรอบสอบคั       ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำหน่ายคุกกี้คอร์นเฟลก และเค้กเนยสด ในเทศกาลปีใหม่ 2562       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       กำหนดการและการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรง       รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 35  
เข้าชมเดือนนี้ : 793  
เข้าชมปีนี้ : 793  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 68,939  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีอัญเชิญรางวัลพระราชทานและเฉลิมฉลองสถานศึกษารางวัลพระราชทาน 
 รับการประเมินมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ อวท. ระดับภาค  
 รับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่นฯ อวท. ระดับ อศจ.ลำปาง 
 พิธีลงนามความร่วมมือ และนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากประเทศจีน 
 พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 
 งาน “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ระดับอศจ.ลำปาง ประจำปีพุทธศักราช 2561-2562 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 
 ต้อนรับรองผู้อำนวยการดารณี ขุนโขลนสถาพร  
 ทำบุญสลากภัต 
 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
 งานแสดงมุทิตาจิต  
 พิธีวางพวงมาลา พลตรี มหาอำมาตย์โท เจ้าบุญวาทย์วงษ์มานิต 
 รับรางวัลนำเสนอผลงาน โครงการ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมน้อย” 
 พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี 2561 
 ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์ 
 รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และโครงงานคุณธรรมต้นแบบ 
  พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 
 นักเรียน นักศึกษาร่วมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
 รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  625  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>