Breaking News |  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ รถบรรทุก(ดีเซล)       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องปริ้นเตอร์สี เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป       การพ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560       แบบสำรวจความต้องการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี (ต่อเนื่อง)       ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องพิมพ์สามมิติ       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน         รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว คนงาน       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรื     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
แผนกวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2560
ประจำปีการศึกษา 2559
ประจำปีการศึกษา 2558
ประจำปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานงบทดลอง
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 36  
เข้าชมเดือนนี้ : 964  
เข้าชมปีนี้ : 964  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 51,948  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ศึกษาดูงาน ลำปางเซรามิกแฟร์ ครั้งที่ 29 THE ONLY ONE IN THE WORLD 
  โครงการ คนพันธุ์ R หัวใจกล้าแกร่ง 
 กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 
 รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
 พิธีเข้าประจำกองลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2559 
 รางวัลสถานศึกษาดีเด่น และนักศึกษาดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปี 2559 
 ร่วมกิจกรรมวันรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรมตามรอยพ่อ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมพระบรมศพ 
 บริจาคโลหิต 
 สอบธรรมศึกษา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมอบเครื่องมือประจำตัวผู้เรียนเฉพาะอาชีพ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี 
 พิธีเปิดการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และการแข่งชันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐานระดับ อศจ. 
 ผู้บริหาร และคณะครูสังกัด อศจ. ลำปางร่วมประชุม เรื่องการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ และการ แข่ 
 กิจกรรมงานนิทรรศการเทิดพระเกียรติ...เพื่อพ่อ 
 ประกวดโครงการกิจกรรมชมรมดีเด่นระดับสถานศึกษา 
 ยินดีต้อนรับครูนภษร จุ้ยอินทร์ 
 ยินดีต้อนรับครูวรกาญจน์ มานะ 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมพิธีวางพานพุ่ม “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” 
มีข้อมูลทั้งหมด  510  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/26

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>