Breaking News |  ผู้บริหารกล่าวโอวาทให้กำลังใจนักกีฬา       เยี่ยมชมการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต       กิจกรรมตักบาตรวันพระ        บัญชีร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว       ร่วมโครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต       กิจกรรมตักบาตรวันพระ        โครงการชับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร        โครงการ “พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา”       รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานธุรการ       รับสมัครเข้าเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ประจำปีการศึกษา 2561 ค่าเรียน ช.ม.ละ 1 บาท      
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 5  
เข้าชมวันนี้ : 21  
เข้าชมเดือนนี้ : 961  
เข้าชมปีนี้ : 9,488  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 60,472  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 บรรยากาศการมอบตัว นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2558 
 ประชุมคณะกรรมการโครงการฝึกปฏิบัติทักษะวิชาชีพ ร่วมกับสถานประกอบการไทย-จีน ครั้งที่ 2 วันที่ 15 มี. 
 เยี่ยมชมศูนย์อบรมค่ายภาษาจีน "Chinese Camp" 11 มี.ค. 58  
 เยี่ยมชม Fix IT Center 10 มี.ค.58 ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดลำปาง  
 เข้าร่วมถวายราชสดุดี และร่วมพิธีเปิดโครงการ  
 ร่วมพิธีเปิดศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมชุมชนศรีชุม 10 มี.ค.58 
 เปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ศูนย์อาชีวศึกษาลำปาง 9 มี.ค. 2558  
 ร่วมงานวันนักข่าวประจำปี 2558 เมื่อ 5 มี.ค. 58 
  โครงการอนุรักษ์ผ้าพระบฏ..5 มี.ค. 58 
 เตรียมความพร้อมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน 7 มี.ค. 58 
 ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษาและคระ เดินทางเยี่ยมชมและติดตามการดำเนินงานวิทยา 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นศูนย์จัดอบรมให้กับสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ 17 จังหวัด มีผู้เข้า 
 กิจกรรมเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือชาติ 1-7 มี.ค. 2558 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
 กิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างฝายชะลอน้ำ และทำแนวกันไฟ เมื่อ 7 มี.ค. 58 
 ร่วมกิจกรรม คนข่าวเนชั่นชวนปั่น จ.ลำปาง...นายธานินทร์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิ 
 S&P สัมภาษณ์นักศึกษาระบบทวิภาคี สาขาการตลาด วันที่ 28 ม.ค. 58 
 บรรยากาศการรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษ 
 ตัวแทน บริษัทปูนซิเมนต์ ลำปาง (SCG) สวัสดีปีใหม่ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เมื่อ 20 มกราค 
 ท่านผู้อำนวยการ พรเพ็ชร พรรณวงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ 
 พิธีเปิดงาน Open House'58..ดร.สมเกียรติ อัญชนา รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดงาน 
มีข้อมูลทั้งหมด  568  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    26/29

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29