Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ระดับ เทคโนโลยีบัณฑิต (ทลบ.)       พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561       แจ้งกำหนดการกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561       ว.อาชีวศึกษาลำปาง รับมอบตัวนร. นศ. ปีการศึกษา 2561 รอบโควตา       การประชุมผู้ปกครอง และการปฐมนิเทศ อบรมคุณธรรม นักเรียน นักศึกษา ใหม่ ปีการศึกษา 2561       ประกาศผลคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561       ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และ ปวส. รอบคัดเลือก ปีการศึกษา 2561        กิจกรรมสหกรณ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ยกเลิกการรับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว       โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561       การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
แผนกวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 12  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,132  
เข้าชมปีนี้ : 5,398  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 56,382  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ขอแสดงความยินดีกับ นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางได้รับรางวัลเหรียญทอง ประเภทกรีฑาวิ่งผลัด 4×100 และ 400 
 กีฬาประเพณีรวมพลคนบัญชี ประจำปีการศึกษา 2557 
 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนและงานฤดูหนาวจังหวัดลำปาง ประจำปี 2557 
 ส่งสุขปีใหม่ จากใจอาชีวะลำปาง จำหน่ายเค้ก คุกกี้ 24-30 ธ.ค. 57 นี้เท่านั้น 
 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับภาค 17 ธันวาคม 2557 
 รับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2556 วันที่ 12 ธันวาคม 2557 
 ร่วมงานสัปดาห์ของขวัญผลิตภัณฑ์อาชีวะ 1-5 ธันวาคม 2557 
 รับการประเมินศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจแบบครบวงจร 9 ธันวาคม 2557 
 เดินรณรงค์รวมพลังต่อต้านทุจริต 9 ธันวาคม 2557 
 สัมภาษณ์นักศึกษาโควตา 10 ธันวาคม 2557 
 ต้อนรับนักศึกษาสิงคโปร์ 11 ธันวาคม 2557 
 พิธีเปิดกองลูกเสือวิสามัญ 
 ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องประชุมจันทร์ผา มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสวนสาธารณะเขลางค์นคร 5 ธันวาคม 255 
 รับรางวัลชนะเลิศแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐานระดับภาค 15-16 ธันวาคม 2557 
 พิธีเฉลิมพระเกียรติ ถวายสัตย์ปฎิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพิธียกย่ 
 ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินโรงเรียนพระราชทาน 
 โลหิตนี้เพื่อพ่อ ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 2 ธันวาคม 2557 
 กิจกรรมวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกับศูนย์ประสานประชาคมเอดส์จังหวัดลำปาง 
 ชนะเลิศการแข่งขันทักษะระดับภาค การเล่านิทานพื้นบ้าน 15-16 ธันวาคม 2557 
 คณะครู และนักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมแรงร่วมใจเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ สำหรับกิจกรรมการเ 
มีข้อมูลทั้งหมด  528  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    26/27

< First | < Prev 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27