Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องโปรเจคเตอร์        การประกวด Mr. & Ms. ยุวชนประกันภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง        กิจกรรมตักบาตรวันพระ 20 มิ.ย. 61        อบรมการใช้งานระบบติดตามการเข้าชั้นเรียนของผู้เรียน       อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน อศจ.ลำปาง       ประกวดพานไหว้ครู       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561       โครงการรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2018       กิจกรรมตักบาตรวันพระ 12 มิ.ย. 61     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,061  
เข้าชมปีนี้ : 8,179  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 59,163  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
  ร่วมงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน (เทศน์มหาชาติ)  
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบโควตารับตรง 
 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำหน่ายเค้ก คุกกี้คอร์นเฟลก เทศกาลปีใหม่ 2561 
 ร่วมกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” 
 ต้อนรับคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่วอศ.ลำปาง 
 ยินดีต้อนรับ 
 ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 
 ร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” 
  รับการประเมินองค์การฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 
 ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง 
 โรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู เกาหลีมาศึกษาดูงาน 
 การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง 2560 
 สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
 ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง 
 อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับหน่วย 
 อบรมศาสตร์พระราชาบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
 อบรมการขับขี่ปลอดภัย 
 พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. 
มีข้อมูลทั้งหมด  551  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    3/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>