Breaking News |  โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2561       การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561       ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการเรียนการสอนโดยการใช้ PLC       รับสมัครนศ.ระดับป.ตรี สาขาวิชาการบัญชี       โครงการแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ครูและนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน       วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ร่วมงานกีฬาบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2561       พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560       มุทิตาจิตแด่ครูสมพร สารสมุทร สาขาวิชาการบัญชี       ข้อกำหนดการรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)       ร่วมงานวันนักข่าว     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
สาขาวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
แผนกวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 2  
เข้าชมวันนี้ : 13  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,086  
เข้าชมปีนี้ : 3,904  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 54,888  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 คว้ารางวัลแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี  
 ว.อาชีวศึกษาลำปางจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 การทำสัญญาฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี และสถานประกอบการ 
 ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการจากสถานที่จริง 
 ชมรมวิชาชีพบัญชี จัดอบรม “ระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า” 
 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะป้องกันตัวเอง 
 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วษท.พะเยา 
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
 กิจกรรมนำเยาวชนพบนายกรัฐมนตรีผ่านระบบเครือข่ายทางไกล 
 อบรมจิตอาสาแกนนำด้านการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ 
 บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ร่วมงาน “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” 
 โครงการลูกเสือโรเวอร์รักแม่น้ำวัง 
 ร่วมงานแข่งขันเดิน-วิ่ง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 
 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 
 จัดนิทรรศการ “โครงการตลาดแนะแนวอาชีพเคลื่อนที่สู่ไทยแลนด์ 4.0” 
  ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
 ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 
มีข้อมูลทั้งหมด  526  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>