Breaking News |  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี 2561       ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์       รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และโครงงานคุณธรรมต้นแบบ       แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561        พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561       นักเรียน นักศึกษาร่วมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561       นำเสนอนิทรรศการโครงการวิชาชีพ       งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 24  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,198  
เข้าชมปีนี้ : 12,645  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 63,629  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
  การประกวด Mr. & Ms. ยุวชนประกันภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  กิจกรรมตักบาตรวันพระ 20 มิ.ย. 61 
  อบรมการใช้งานระบบติดตามการเข้าชั้นเรียนของผู้เรียน 
 อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน อศจ.ลำปาง 
 ประกวดพานไหว้ครู 
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 
 กิจกรรมตักบาตรวันพระ 12 มิ.ย. 61 
 พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) อบต.เวียงตาล 
 บริจาคโลหิต สานต่อชีวิต 
 อบรมโครงการวิชาชีพ อกท.  
 อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนธุรกิจ 
 โครงการวัยรุ่น 1,000,000,000 ฝึกสร้างอาชีพ และโครงการช่วยกันคนละนิด แก้วิกฤตเศรษฐกิจ 
 พิธีวางพวงมาลาถวายบังคม สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ร.7 
 ร่วมพิธีเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา 
 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
 การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ปวช.2,3 และปวส.2 
 การลงนามความร่วมมือ และประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 
 อบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักศึกษาใหม่ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา  
  อบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนใหม่ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  611  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>