Breaking News |  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จำหน่ายคุกกี้คอร์นเฟลก และเค้กเนยสด ในเทศกาลปีใหม่ 2562       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)       กำหนดการและการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรง       รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 1 เครื่อง       ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานบัญชี       ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ 1/2562       ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับ ปวช และ ปวส ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเ       ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดปฏิบัติการงานบริการและเครื่องดื่ม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์       การประชาพิจารณ์คุณลักษณ์เฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอสำหรับงานสำนักงาน     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2561
รายงานรายรับ-รายจ่าย 2560
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 6  
เข้าชมเดือนนี้ : 804  
เข้าชมปีนี้ : 16,515  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 67,499  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 ร่วมโครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอนาคต 
 กิจกรรมตักบาตรวันพระ  
 โครงการชับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยจราจร 
  โครงการ “พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา” 
 รับประกาศนียบัตร ธรรมศึกษาชั้นตรี 
 ร่วมพิธีวางพวงมาลา 
 ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ 
 ต้อนรับครูและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE ประเทศสิงคโปร์ 
  โครงการ 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา 
 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561 
 พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว และพิธีเปิดกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  
  กิจกรรมตักบาตรวันพระ 27 มิ.ย. 61 
 กิจกรรมเต้นแอโรบิค ต้านยาเสพติด 
  การประกวด Mr. & Ms. ยุวชนประกันภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  กิจกรรมตักบาตรวันพระ 20 มิ.ย. 61 
  อบรมการใช้งานระบบติดตามการเข้าชั้นเรียนของผู้เรียน 
 อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน อศจ.ลำปาง 
 ประกวดพานไหว้ครู 
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
 โครงการรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2018 
มีข้อมูลทั้งหมด  625  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    4/32

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>