Breaking News |  พิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาสวันมหิดลประจำปี 2561       ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์       รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และโครงงานคุณธรรมต้นแบบ       แบบฟอร์มการชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561        พิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น       รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561       นักเรียน นักศึกษาร่วมงานวัฒนธรรม ศาสนา วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง       รับรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2561       นำเสนอนิทรรศการโครงการวิชาชีพ       งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 1  
เข้าชมวันนี้ : 25  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,199  
เข้าชมปีนี้ : 12,646  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 63,630  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 นิทรรศการโครงการวิชาชีพ 
 โครงการอบรมนักการตลาดยุค 4.0 
 รับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายและยกระดับอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 นศ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เข้ารับประทานโล่เกียรติคุณ ลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 
 รับรางวัลระดับชาติการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์-อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ประจำปี 2560  
 คว้ารางวัลแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี  
 ว.อาชีวศึกษาลำปางจัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
 การทำสัญญาฝึกงานนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ระบบทวิภาคี และสถานประกอบการ 
 ศึกษาดูงานหน่วยงานราชการจากสถานที่จริง 
 ชมรมวิชาชีพบัญชี จัดอบรม “ระบบบัญชีสหกรณ์ร้านค้า” 
 อบรมเชิงปฏิบัติการศิลปะป้องกันตัวเอง 
 ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วษท.พะเยา 
  ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
 กิจกรรมนำเยาวชนพบนายกรัฐมนตรีผ่านระบบเครือข่ายทางไกล 
 อบรมจิตอาสาแกนนำด้านการบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ 
 บัณฑิตสาขาวิชาการบัญชี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
 ร่วมงาน “รวมใจชาวลำปาง สืบสานงานพ่อ สานต่องานแม่” 
 โครงการลูกเสือโรเวอร์รักแม่น้ำวัง 
 ร่วมงานแข่งขันเดิน-วิ่ง แม่เมาะฮาล์ฟมาราธอน ครั้งที่ 26 
มีข้อมูลทั้งหมด  611  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>