Breaking News |  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป       การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องโปรเจคเตอร์        การประกวด Mr. & Ms. ยุวชนประกันภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง        กิจกรรมตักบาตรวันพระ 20 มิ.ย. 61        อบรมการใช้งานระบบติดตามการเข้าชั้นเรียนของผู้เรียน       อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน อศจ.ลำปาง       ประกวดพานไหว้ครู       พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561       โครงการรณรงค์ป้องกันการเล่นการพนันทายผลฟุตบอล ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2018       กิจกรรมตักบาตรวันพระ 12 มิ.ย. 61     
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ขัอมูลทั่วไป
ประวัติวิทยาลัย
คณะผู้บริหารระดับสูงอาชีวศึกษา
ทำเนียบผู้บริหารสถานศึกษา อดีต-ปัจจุบัน
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
คณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ภายใน
โครงสร้างการบริหารสถานศึกษา
ข้อมูลบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน
ข้อมูลงบประมาณ
ข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลสถานประกอบการ
ข้อมูลจังหวัด
ฝ่ายบริหาร
คณะผู้บริหาร
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
แผนกวิชา
หมวดทักษะชีวิต
แผนกวิชาการบัญชี
แผนกวิชาการตลาด
แผนกวิชาการเลขานุการ
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
แผนกวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
แผนกวิชาการจัดการสำนักงาน
แผนกวิชาวิจิตรศิลป์
แผนกวิชาการออกแบบ
แผนกวิชาศิลปกรรมเซรามิค
แผนกวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ
แผนกวิชาบริหารคหกรรมศาสตร์
แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอ
แผนกวิชาการโรงแรม
แผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรปริญญาตรี
สาขาวิชาการบัญชี ปริญญาตรี
ข้อมูลแผนปฏิบัติงานประจำปี
แผนการรับนักเรียน นักศึกษา
ข้อมูลแผนปฏิบัติการประจำปี
สือการเรียนรู้
สื่อการสอนแผนกวิชาบัญชี
สื่อการสอนแผนกคอมกราฟิก
สื่อการสอนโปรแกรมกราฟิก
สื่อการสอนหมวดทักษะชีวิต
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารสำหรับครู/บุคลากร
เอกสารสำหรับนักเรียน
รางวัล ผลงาน ครู/นักเรียน
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2561
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2560
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2559
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2558
รางวัล ผลงาน ปีการศึกษา 2557
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report)
รายงานงบทดลองการเงิน
รายงานรายรับ-รายจ่าย
สารสนเทศพื้นฐาน 9 ประการ
สถิติเว็บไซต์
ออนไลน์ : 3  
เข้าชมวันนี้ : 27  
เข้าชมเดือนนี้ : 1,061  
เข้าชมปีนี้ : 8,179  
ผู้เยี่ยมชมรวม : 59,163  
 ข่าวภาพ / กิจกรรม  ค้นหาข่าว :
 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 
 ประกวดพานไหว้ครู 
 บริจาคโลหิต 
 รับมอบสื่อการสอน STEM EDUCATION 
 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สาขาวิชาการบัญชี 
 พิธีเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) 
 ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูโครงการแลกเปลี่ยนครูและนักศึกษาจากประเทศไต้หวัน 
 กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก  
 แนะนำครูพิเศษสอน 
  โครงการพัฒนาทักษะอาชีพแบบบูรณาการ 
 สาธิตอาชีพอิสระ ในงาน “E-job fair 2017” 
 ร่วมงานประชารัฐร่วมพัฒนา สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา 2560 
 พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือเสริมสร้างความเข้าใจการเรียนการสอนระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2560 
 ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 
 ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2560 
 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
 โครงการ ค่ายพลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข 
 ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
 ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 
 งานรดน้ำดำหัวเทศกาลสงกรานต์ 
มีข้อมูลทั้งหมด  551  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>