พิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 743 ครั้ง
 ประกาศ : 02 ตุลาคม 2560 16:16:07    
29 ก.ย. 60 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดพิธีสืบชะตาตามประเพณีล้านนา ให้แก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการครูที่เกษียณอายุราชการซึ่งในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน มีครูเข้าร่วมพิธีสืบชะตา 2 ท่าน ได้แก่ ครูวิญญู คงฉิม แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ และครูพัชรินทร์ มีทรัพย์ แผนกวิชาแฟชั่นและสิ่งทอณ อาคารหอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง