ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 799 ครั้ง
 ประกาศ : 23 พฤศจิกายน 2560 18:38:24    
20 พ.ย. 60 นางสาววารี ชีวะเจริญ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง แสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และครูที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลจากการเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ “สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา” ประจำปีการศึกษา 2560 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 9-10 พ.ย. 60 ณ วิทยาลัยเทคนิคลำปาง จากการนำเสนอผลงานได้รับรางวัล 4 ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ และรางวัล Hanor Award ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร, รางวัลชนะเลิศ ด้านผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้สูงอายุ, รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต