ยินดีต้อนรับ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 796 ครั้ง
 ประกาศ : 04 ธันวาคม 2560 18:09:31    
4 ธ.ค. 60 ผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี ที่ได้มาศึกษาดูงานและมาส่งครูกนกกร อินต๊ะรัตน์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และในโอกาสเดียวกันนี้ได้ให้การต้อนรับครูพีรพรรณ ชัยมณี สาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ ย้ายมาจากวิทยาลัยการอาชีพป่าซาง มาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง