ต้อนรับคุณครูที่ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่วอศ.ลำปาง
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 902 ครั้ง
 ประกาศ : 07 ธันวาคม 2560 14:29:29    
6 ธ.ค. 60 นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ที่ได้มาศึกษาดูงานและมาส่งครูวิชาญ จุดศรี สาขาวิชาการบัญชี ได้ย้ายมาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และในโอกาสเดียวกันนี้ยังมีครูนภดล บุญยัง  สาขาวิชาศิลปกรรมเซรามิค ย้ายมาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเสาวภา มาปฏิบัติราชการที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง