อบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนใหม่ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 507 ครั้ง
 ประกาศ : 11 พฤษภาคม 2561 15:23:27    
9 พ.ค. 61 นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ตามนโยบายการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรม ระดับชั้น ปวช.1 โดยมีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมอันพึงประสงค์ เข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการทำความดี สามารถนำหลักธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง มีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ และครูวีระ ทองทาบวงศ์ เป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง