โครงการวัยรุ่น 1,000,000,000 ฝึกสร้างอาชีพ และโครงการช่วยกันคนละนิด แก้วิกฤตเศรษฐกิจ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 377 ครั้ง
 ประกาศ : 06 มิถุนายน 2561 17:22:01    
6 มิ.ย. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานเปิดโครงการวัยรุ่น 1,000,000,000 ฝึกสร้างอาชีพ และโครงการช่วยกันคนละนิด แก้วิกฤตเศรษฐกิจ จัดโดยสาขาวิชาการบัญชี มีครูดวงพร สัจจามรรค ตัวแทนสาขาวิชาการบัญชีเป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ โครงการวัยรุ่น 1,000,000,000 ฝึกสร้างอาชีพ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้มีรายได้ระหว่างเรียน พัฒนาความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ นำความรู้และทักษะวิชาชีพสร้างธุรกิจในอนาคต, โครงการช่วยกันคนละนิด แก้วิกฤตเศรษฐกิจ เพื่อได้ช่วยเหลือเกษตรกร และรู้จักการทำงานเป็นทีมมีความสามัคคี