พิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) อบต.เวียงตาล
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 375 ครั้ง
 ประกาศ : 12 มิถุนายน 2561 17:23:36    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดำเนินการโครงการขยายโอกาสการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ศูนย์อบต.เวียงตาล) ระหว่างวันที่ 9– 24 มิ.ย. 61 ได้จัดพิธีเปิดเมื่อ 9 มิ.ย. 61 โดยมีนายวาทิต ปัญญาคม นายอำเภอห้างฉัตร เป็นประธานพิธีเปิด นายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายนิวัฒน์ ปะระมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล กล่าวต้อนรับ ณ ศาลาเอนกประสงค์ วัดยางอ้อยเหนือ ต.เวียงตาล อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง