โครงการ 1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 307 ครั้ง
 ประกาศ : 29 มิถุนายน 2561 15:57:02    
26 มิ.ย. 61 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ “1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษา ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่มีนายคติ ปรีชา รองผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นที่เกี่ยวข้อง และสามารถป้องกันตนเองจากการกระทำผิด โดยมีนางวณิชยา โชคดี พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง พร้อมคณะเป็นวิทยากร ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง