โครงการ “พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 362 ครั้ง
 ประกาศ : 12 กรกฏาคม 2561 17:30:17    
8 ก.ค. 61 งานปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เครือข่ายผู้ปกครองมีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดความร่วมมือในการดูแลนักเรียน นักศึกษา พร้อมทั้งได้มีการคัดเลือกตัวแทนเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2561-2562  ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง