งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 490 ครั้ง
 ประกาศ : 06 กันยายน 2561 17:39:07    
4 ก.ย. 61 นายปณิทัต ลี้จินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานงานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ ประจำปี 2561 จัดโดยองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ซึ่งมีผู้เกษียณอายุราชการจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ นายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ, ครูกฤษณะ เฉลิมชัย หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก, ครูสวัสดิ์ ประพฤติ สาขาวิชาทักษะชีวิต และครูอารีรัตน์ พุทธวงค์  สาขาวิชาการจัดกาธุรกิจค้าปลีก มีคณะครู และนักเรียน นักศึกษาร่วมงานและจัดการแสดง เพื่อเป็นการแสดงความรัก ความผูกพันธ์ที่มีต่อครูผู้เกษียณอายุราชการ กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง