รับเกียรติบัตรวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 501 ครั้ง
 ประกาศ : 12 กันยายน 2561 16:26:04    
7 ก.ย. 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับเกียรติบัตรเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ จังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 ภายใต้หัวข้อ “ภูมิธรรม ภูมิไทย เยาวชนรุ่นใหม่ภูมิใจแผ่นดินเกิด” โดยมีนายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นตัวแทนรับมอบจากนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง พร้อมกันนี้ครูวาสนา คะวงค์ดอน ได้นำนางสาวกุลณัฐ ปิกตะหลก นักศึกษาระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ เข้ารับเกียรติบัตรเยาวชนผู้มีจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมดีเด่นจังหวัดลำปาง และนำนักศึกษาร่วมงาน ณ โดมเอนกประสงค์ โรงเรียนวิสุทธิ์วิทยากร (วัดป่ารวก) จังหวัดลำปาง