รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ และโครงงานคุณธรรมต้นแบบ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 468 ครั้ง
 ประกาศ : 20 กันยายน 2561 10:32:38    
12 ก.ย. 61 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบ ตามโครงการประชุมสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดแสดงผลงานการขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา โดยมีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ เป็นตัวแทนรับมอบ จากรศ.นพ.โศภณ นภาธร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ และได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงงานคุณธรรมต้นแบบ โดยครูวีระ ทองทาบวงศ์ เป็นผู้นำเสนอโครงการ ในงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การขับเคลื่อนสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา ดำเนินงานโดยสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษาสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โอกาสนี้ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้การต้อนรับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงศึกษาธิการ  ร่วมชมการจัดแสดงนิทรรศการและบันทึกภาพร่วมกับคณะกรรมการดำเนินการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษาต้นแบบวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  ณ  วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี