รับรางวัลนำเสนอผลงาน โครงการ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมน้อย”
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 442 ครั้ง
 ประกาศ : 26 กันยายน 2561 16:40:56    
ครูประณิตา ศรีสมุทร หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางพร้อมด้วยคณะครูในสาขาวิชานำเสนอผลงาน พร้อมทั้งนำนักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานประเภท Oral Presentation ในโครงการ "ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับนวัตกรรมน้อย ครั้งที่ 1" ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษาพี่เลี้ยง ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 12 - 14 ก.ย. 61 ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองแดง ทั้งผลงานของครู และผลงานของนักศึกษา ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่าน จังหวัดน่าน