วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 569 ครั้ง
 ประกาศ : 07 พฤศจิกายน 2561 16:06:50    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง รับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทผลการเรียนดี และมีความสามารถพิเศษด้านต่าง ๆ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สามารถรับใบสมัครโควตาได้ที่ห้องแนะแนวของสถานศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม ดาวน์โหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ www.lampangvc.ac.th โดยกำหนดให้สถานศึกษาส่งใบสมัครระหว่างวันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2561 ทางเว็บไซต์ของวิทยาลัยฯ และบอร์ดประชาสัมพันธ์