วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รอบโควตารับตรง และรอบสอบคั
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 386 ครั้ง
 ประกาศ : 20 ธันวาคม 2561 15:06:04    
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  รับสมัครนักเรียน  นักศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2562  รอบโควตารับตรง  และรอบสอบคัดเลือก
                   เอกสารประกอบการยื่นใบสมัคร
-          สำเนาใบระเบียนผลการเรียนผลการเรียน  5  ภาคเรียน  หรือใบรับรองผลการเรียนที่ระบุผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  5  ภาคเรียน
-          รูปถ่าย  1  นิ้ว  จำนวน  1  ใบ  (ติดใบสมัคร)
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  0-5421-7101, 0-5422-8024  หรือห้องทะเบียน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง