การทดสอบประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 544 ครั้ง
 ประกาศ : 04 กุมภาพันธ์ 2562 16:28:37    
3 ก.พ. 62 สำนักงานรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ดำเนินการจัดการทดสอบการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 จำนวน 180 คน เพื่อประเมินผลและรับรองคุณวุฒิให้กับผู้ที่มีคุณสมบัติและมีความประสงค์ขอรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ จัดการทดสอบ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง