รางวัลสมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับชาติ
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 553 ครั้ง
 ประกาศ : 11 กุมภาพันธ์ 2562 10:15:29    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมด้วยนางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการ เยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นายธนายุทธ อุ่นเมือง นักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ ที่ได้นำเสนอนิทรรศการ เพื่อรับการประเมินนักศึกษา ผลการคัดเลือกคือ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สมาชิกดีเด่นโครงการภายใต้การนิเทศ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สถานศึกษาขนาดใหญ่ ระดับชาติ งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 28 ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2562 มีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ และครูมณีนุช แสนขัติ เป็นผู้ควบคุม ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี