ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 374 ครั้ง
 ประกาศ : 08 มีนาคม 2562 16:26:28    
27 ก.พ. 62 นางดารณี ขุนโขลนสถาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะออกฝึกงานระหว่างวันที่ 4 มี.ค. – 3 พ.ค. 62 เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการฝึกงานและฝึกอาชีพ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง