โครงการสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติวัฒนธรรม
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 374 ครั้ง
 ประกาศ : 08 มีนาคม 2562 16:27:47    
28 ก.พ. 62 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสร้างคนดีและสังคมดีด้วยมิติวัฒนธรรม จังหวัดลำปาง  ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง มีนางอรทัย ทรวงศรีสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ และนายบพิตร วิทยาวิโรจน์ วัฒนธรรมจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ เยาวชนพลังสำคัญของการสืบสานวัฒนธรรม โดยมีครูวรรณนภา ไกวัลอาภรณ์ เป็นผู้ประสานงานการจัดอบรม ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง