พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 708 ครั้ง
 ประกาศ : 20 มีนาคม 2560 16:08:22    
11 มี.ค. 60 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวนทั้งสิ้น 1,169 คน ณ อาคารหอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มีผู้ปกครอง และผู้มาร่วมแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวนมาก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ประทับใจ