ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 601 ครั้ง
 ประกาศ : 08 พฤษภาคม 2560 13:54:29    
6 พ.ค. 60 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ชี้แจงนโยบายการบริหาร การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีคณะผู้บริหาร ร่วมต้อนรับ ชี้แจงนโยบายด้านวิชาการ กิจกรรม ทุนการศึกษา คุณภาพชีวิตที่ดีของนักเรียน นักศึกษา และได้มีการพบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติระหว่างผู้ปกครองกับครูที่ปรึกษา เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี มีความร่วมมือในการประสานงานกับวิทยาลัยฯ ในแนวทางเดียวกัน กิจกรรมจัดขึ้น ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง