ว.อาชีวศึกษาลำปาง จัดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 777 ครั้ง
 ประกาศ : 08 พฤษภาคม 2560 14:07:16    
7 พ.ค. 60 นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานเปิดการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษาใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ แนะนำวิทยาลัยฯ หลักสูตรการเรียนการสอน แนวปฏิบัติต่าง ๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาได้พบปะกับครูที่ปรึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดี ซึ่งจะส่งผลให้นักเรียน นักศึกษาเรียนอย่างมีความสุข และจบการศึกษาตามหลักสูตร