โครงการ ค่ายพลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข
 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์    อ่าน : 659 ครั้ง
 ประกาศ : 09 พฤษภาคม 2560 15:48:38    
นายพลฤทธิ์ จินดาหลวง ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ค่ายพลิกความคิด ชีวิตเป็นสุข มีนายสันต์ ดวงประภา รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพฤติกรรมและแนวคิดของนักเรียน นักศึกษาที่มีผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-4 และ 8 พ.ค. 60 มีกิจกรรมพัฒนาความคิด กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมพุทธศาสนา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง และวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม จ.ลำปาง