ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบสอบทั่วไป ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประกาศ    อ่าน : 1,105 ครั้ง
 ประกาศ : 01 เมษายน 2562 11:46:26    

ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ รอบสอบทั่วไป ปีการศึกษา 2562

- ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวช.

- ประกาศรายผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับ ปวส.


** ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศฉบับนี้ มาเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวัน พุธ ที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 09:00 - 11.30 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา **