ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ 1/2561
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 3,161 ครั้ง
 ประกาศ : 18 ธันวาคม 2560 14:54:32    

ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน
ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

- รายละเอียดการชำระเงินระดับ ปวช. 1 ดาวน์โหลด

- รายละเอียดการชำระเงินระดับ ปวส. 1 ดาวน์โหลด


แบบฟอร์มการลงทะเบียนชำระเงิน

สำหรับนักศึกษา ปวช. 1 ดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษา ปวส. 1 ดาวน์โหลด

****** รหัสลงทะเบียนนักเรียน นักศึกษาดูได้จากประกาศ
>> ผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส ประเภทโควตาเรียนดี และโควตาความสามารถพิเศษ 2561<<