กำหนดการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
 ประเภท : ข่าวประกาศสำหรับนักเรียน นักศึกษา    อ่าน : 1,644 ครั้ง
 ประกาศ : 24 เมษายน 2562 10:05:42    

การชำระเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ปวช. กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ปวส. กำหนดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 6 - 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

- รายละเอียดการชำระเงิน ดาวน์โหลดรายละเอียด