ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล 
   พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ “เขลางค์นครเกมส์” 
  ต้อนรับครูและนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก ITE ประเทศสิงคโปร์ 
  ชนะเลิศเหรียญทองการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับอศจ. 
  โครงการสืบสานประเพณีวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
  กิจกรรมวันสุนทรภู่ วันภาษาไทยแห่งชาติ และวันต่อต้านยาเสพติด 
  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
  รับรางวัลเชิดชูเกียรติ สถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ระดับดีเด่น 
  รางวัลคนดีศรีอาชีวะ 
  ขอเชิญชมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ภาคเหนือ ครั้งที่ 12  
มีข้อมูลทั้งหมด  508  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/51

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>