ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  พิธีสืบชะตาผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 
  วันพระราชทานธงชาติไทย ฉลองครบรอบ 100 ปี  
  พิธีมอบทุนการศึกษา โครงการพัฒนาฝึกทักษะวิชาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตสำหรับนักเรียน นักศึกษาพิการ 
  ต้อนรับ นศท. ว.อาชีวศึกษาแพร่ มาศึกษาดูงาน 
  ต้อนรับครูและนักศึกษาจากสถาบัน ITE College East ประเทศสิงคโปร์ 
  เยาวชนดีเด่นเทศบาลนครลำปาง 
   ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (หลักสูตรปรับปรุง)  
  ทำบุญถวายสลากภัต 
  งานเกษียณอายุราชการ ภาคเหนือ ประจำปี 2560 
  การเซ็นสัญญากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  573  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    10/58

< First | < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next > | Last >>