ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  งานมุทิตาจิต จากใจลูกศิษย์ แด่ครูเกษียณ 
  วันสถาปนาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ครบรอบ 81 ปี 
  มอบคู่มือการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  รับฟังแนะแนวการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น 
  ชมรมลูกเสือวิสามัญจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) 
  อบรมโครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา 
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งให้กับวิทยาลัยเครือข่ายตรวจสอบภายในระดับจังหวัด 
  โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่บุคคลกลุ่มต่าง ๆ  
  ต้อนรับคณะวิจัย “ถอดบทเรียนกระบวนการพัฒนาผู้เรียนทุกช่วงวัยฯ” 
มีข้อมูลทั้งหมด  619  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>