ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  งานขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมอาชีวศึกษาเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม ภาคเหนือ 
  ว.อาชีวศึกษาลำปางจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
  ต้อนรับคณะติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษา 
  รับโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม 
  พิธีวางพวงมาลางาน “วันรพี” 
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับครู อาจารย์ 
  อบรมการใช้โปรแกรม Google Form และ Google Sheet 
  ร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ระดับภาค ครั้งที่ 13 
  วก.ป่าซางมาศึกษาดูงานสถานศึกษาคุณธรรมและสถานศึกษาสีขาว 
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล อาชีวะเกมส์ระดับภาค  
มีข้อมูลทั้งหมด  631  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    5/64

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>