ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
  ประชุมสัมมนาจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2559 
  การประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับ อศจ. ปีการศึกษา 2558 
  แข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน และทักษะวิชาชีพระดับ อศจ. 
  ร่วมงานพิธีวันปิยมหาราช 
  อบรมการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning : PJbL)  
  ว.อาชีวศึกษาลำปางถวายสลากภัต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจัดงานแสดงมุทิต 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางกำหนดจัดงานมุทิตาจิต ประจำปี 2558  
  ประชุมโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 
มีข้อมูลทั้งหมด  619  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    51/62

< First | < Prev 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Next > | Last >>