ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ร่วมกิจกรรม “ร่วมแสดงพลังสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด” 
  พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว และพิธีเปิดกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง  
   กิจกรรมตักบาตรวันพระ 27 มิ.ย. 61 
  กิจกรรมเต้นแอโรบิค ต้านยาเสพติด 
   การประกวด Mr. & Ms. ยุวชนประกันภัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
   กิจกรรมตักบาตรวันพระ 20 มิ.ย. 61 
   อบรมการใช้งานระบบติดตามการเข้าชั้นเรียนของผู้เรียน 
  อบรมเชิงปฏิบัติการกีฬาหมากล้อมขั้นพื้นฐาน อศจ.ลำปาง 
  ประกวดพานไหว้ครู 
  พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 
มีข้อมูลทั้งหมด  619  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    7/62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>