ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ชนะเลิศการแข่งขันกีฬาหมากล้อม กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 
  ร่วมกิจกรรม “แสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 3 เฉลิมพระเกียรติ” 
   รับการประเมินองค์การฯ ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 1 
  ชนะเลิศการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง 
  โรงเรียนมัธยมเกษตรกรรมช็องจู เกาหลีมาศึกษาดูงาน 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง 2560 
  การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด จังหวัดลำปาง 2560 
  สอบธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 
  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอศจ.ลำปาง 
  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนแผนธุรกิจ ปีการศึกษา 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  573  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    8/58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>