ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  กิจกรรมวันวิสาขบูชา 
  การประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้น ปวช.2,3 และปวส.2 
  แจ้งวันประชุมผู้ปกครองนร.นศ.ระดับชั้นปวช.2,3และปวส.2 
  การลงนามความร่วมมือ และประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ปีการศึกษา 2561 
  อบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักศึกษาใหม่ ปวส.1 ประจำปีการศึกษา  
   อบรมคุณธรรมอัตลักษณ์นักเรียนใหม่ ปวช. 1 ประจำปีการศึกษา 2561 
  โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
  ประชุมผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 
  แจ้งกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 1/2561 
  แจ้งการแต่งกายอบรมคุณธรรมจริยธรรมนศ.ใหม่ 
มีข้อมูลทั้งหมด  619  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/62

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>