ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
   การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐานระดับหน่วย 
  อบรมศาสตร์พระราชาบูรณาการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนการสอน 
  อบรมการขับขี่ปลอดภัย 
  พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
  ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สอศ. 
  ครูผู้สอนสาขาวิชาการบัญชีจัดกิจกรรมโครงการ “บัญชีสู่ชุมชน” 
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางมอบดอกไม้จันทน์ให้แก่จังหวัดลำปาง 
  ซักซ้อมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ 
  พิธีวางพวงมาลา 
  งานมุทิตาจิต ประจำปี 2560 
มีข้อมูลทั้งหมด  573  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    9/58

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > | Last >>