ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาใหม่ จบการศึกษา ม.6 และต่างสาขาวิชา 
  สำหรับนักเรียนระดับ ปวช.1 ปวช. 2 และ ปวช. 3 ทำแบบสอบถามการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรค วอศ.ลำปาง 
  รับสมัครนักเรียน นักศึกษา รอบสอบคัดเลือก (เฉพาะบางสาขาวิชา) 
  รับสมัครบุคคลเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี ชั้น 2 ครั้งที่ 1 
  ขอ Username สำหรับผู้สนใจใช้งาน แอพพลิเคชั่น EchoVE 
  คู่มือขั้นตอนในการกรอกใบสมัคร datacenter.vec.go.th ปีการศึกษา 2561 
  ใบชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน ประเภทโควตารับตรง ภาคเรียนที่ 1/2561 
  ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา ระดับ ปวช และ ปวส รอบรับตรง ประจำปีการศึกษา 2561 
  แบบประเมินการสอนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  รายวิชาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (รุ่นที่ 2) 
มีข้อมูลทั้งหมด  71  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/8

1 2 3 4 5 6 7 8