ประเภท : ข่าวประกาศ   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  ประกาศจากงานลูกเสือวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง 
  โครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน(สำหรับผู้ว่างงาน) วิชา งานประดิษฐ์เพื่อการค้า 
  การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษา การบริจาคและการระดมทรัพทยากร 2559 (แก้ไข) 
  แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติโครงการชมรม 2559 
  กำหนดการโครงการพิธ๊ไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 
  แบบฟอร์ม บันทึกขออนุมัติโครงการชมรม 2559 
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนด วัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ 
  การแต่งกาย และกำหนดการโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม นักเรียน นักศึกษาใหม่ ปี 2559 
  การชำระเงินบำรุงการศึกษา สำหรับนักเรียน ปวช.2 ปวช.3 และปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 
  ประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ระดับ ปวส. เพิ่มเติม 
มีข้อมูลทั้งหมด  63  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    2/7

1 2 3 4 5 6 7