ประเภท : สอบราคา/ประกวดราคา   ค้นหา :
    แสดงข้อมูลหัวข้อข่าว :
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่อวพิมพ์เลเซอร์ ,เครื่องสำรองไฟขนาด 800 VA   
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่อวพิมพ์เลเซอร์มัลติฟังก์ชั่น   
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2   
  ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ของแผนกวิชาการโรงแรม (ห้องปฏิบัติการอาหารและเครื่องดื่ม) 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการเทคโนโลยีบัญชี 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภันฑ์ ครั้งที่ 2 เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวณผลแบบที่ 2 
   การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมาณผลแบบที่ 2 จำนวน 50 เครื่อง 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ฮาร์ดดิสก์ 
  การประชาพิจารณ์คุณลักษณะครุภัณฑ์ ตู้สูงโล่ง ตู้สูงบานเปิด ตู้เตี้ยโล่ง เก้าอี้สำนักงาน โต๊ะและเครื่อ 
มีข้อมูลทั้งหมด  63  ข้อมูล  กำลังแสดงหน้าที่    1/7

1 2 3 4 5 6 7