ประกาศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระบบโควตา ปีการศึกษา 2557

------------------------------------------------------

           ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ซึ่งได้รับสมัครประเภทโควตา และได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

                   * ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ดาวน์โหลด

                   * ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ดาวน์โหลด

                   * เอกสารประกอบในวันสัมภาษณ์ ดาวน์โหลด

              มีข้อสงสัยในเอกสารประกอบติดต่อที่ งานวัดผล 054-21710101 ต่อ 1113 ในวันและเวลาราชการ

 

   
   
   
   
Copyright 2011 Lampang Vocational College, All right reserved
เว็บนี้จะแสดงผลได้ดีที่สุดบน IE7 และ Firefox ติดต่อสอบถาม Tel .054-21 7101 หรือ 054-228024 ต่อ 1914