รางวัลระดับหน่วย

ชื่อรางวัล

ทักษะการออกแบบเขียนแบบตกแต่ง หัวข้อ การเขียนแบบห้องครัวมาตรฐานสไตล์วินเทจ (Vintage Style)

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นายธรรมะรักษา ปงกาวงศ์

2. นางสาวศิริกานต์ คำวรรณ

3. นางสาวนิรขรา สีงาม

4. นายปวันรัตน์ ธิยา

ได้รับเมื่อวันที่

23 สิงหาคม พ.ศ. 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์