รางวัลระดับภาค

ชื่อรางวัล

พิธีเปิดการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2566

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางดวงทอง รูปดี

ได้รับเมื่อวันที่

26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อาชีวศึกษาเชียงใหม่

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพกิจกรรม