รางวัลระดับชาติ

ชื่อรางวัล

การประกวดในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2566

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. นางสาวพรศร มิ่งเชื้อ

2. นางสาวธาริการ์ อินทิยะ

3. นางสาวรัญชิดา สุพรรณ

4. นางสาวณัฐธิชา โกวิทวัฒนชัย

5. นางสาวเปรมจิต หวานมีรส

ได้รับเมื่อวันที่

16 สิงหาคม พ.ศ. 2566

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

จัดโดย

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม