รางวัลระดับจังหวัด

ชื่อรางวัล

โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ระดับปวช.

ประเภทรางวัล

เกียรติบัตร

รางวัลที่ได้รับ

ชนะเลิศ

ประเภทผู้ที่ได้รับ

นักเรียน นักศึกษา

ผู้ที่ได้รับ

1. -

ครูผู้ควบคุม/ที่ปรึกษา

ครูนภษร จุ้ยอินทร์, ครูอรวรรณ คำงาม

ได้รับเมื่อวันที่

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

จัดโดย

ดร.ยุภาภรณ์ เทพจันทร์


รูปภาพรางวัล

รูปภาพกิจกรรม